شناسه خبر : 7621

در سومین روز معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 4.11 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 1.15 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با 4.62 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که 2.03 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش 3.04 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با 0.06 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 19 شرکت قرمز پوش  و 3 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای