شناسه خبر : 7615

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان اعلام کرده است که سرمایه خود را افزایش می دهد.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان اعلام کرده که سرمایه خود را از مبلغ 2500000 میلیون ریال به مبلغ 3250000میلیون ریال افزایش می دهد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان  از محل سود انباشته و اندوخته خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای