شناسه خبر : 7605

شرکت بیمه ملت توانسته در پنج ماه نخست امسال ۶۷ درصد هدف فروش سال جاری را محقق کند.

به گزارش چابک آنلاین، آن طور که مستندات موجود نشان می دهد این شرکت برنامه ریزی کرده است که در سال جاری 950 میلیارد تومان فروش داشته باشد، در حالی که تا پایان مرداده ماه 642 میلیارد تومان بیمه نامه فروخته است.

از این میزان فروش، بیش از 133 میلیارد تومان تنها در مرداد ماه رخ داده است. این روند نشان می دهد شرکت دست کم 26 درصد از برنامه فروش خود در سال جاری جلوتر است.

به جز بیمه شخص ثالث و درمان که به صورت عمومی در صنعت بیمه بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت های دارد، بیمه زندگی با 14 درصد و نفت و انرژی با 10 درصد، بالاترین میزان فروش در میان بیمه نامه های شرکت بیمه ملت را به خود اختصاص داده اند.

نکته قابل توجه این که خسارت پرداختی از محل بیمه نامه های نفت و انرژی بیمه ملت طی پنج ماه نخست امسال تقریبا صفر است که از انتخاب درست ریسک توسط کارشناسان این شرکت حکایت دارد.

شرکت بیمه ملت در این مدت بیش از 204 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که نسبت به حق بیمه 642 میلیارد تومان عدد مطلوب 31 درصد را روایت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای