شناسه خبر : 7601

گزارش‌ها حاکی از این بوده که حسین سلیمی به نمایندگی از شرکت توسعه عمران بیمه به جای حمید سوری به ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه اضافه شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش، تغییر دیگری در ترکیب هیات مدیره این شرکت رخ نداده و محمد هاشم زاده، حسین رئیسیان امیری، امیرحسین ارضاء و امیرحسین فارسی درترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ماندگار شدند.

امیرحسین فارسی، به غیرازعضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در حال حاضر،مدیرکل سرمایه گذاری بیمه مرکزی هم  هست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای