شناسه خبر : 7561

گزارش‌ها حاکی از این است که سود خالص شرکت بیمه سرویس شهر در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۵۱۲۸ میلیون ریال رشدی قابل توجه داشته است چراکه زیان انباشته شرکت بیمه شهر در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲۲۱۱ میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود انباشته شرکت بیمه سرویس شهردر پایان سال مالی 97 به رقم 14912 میلیون ریال رسید و سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 10296 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت سرویس شهر در پایان سال مالی 97 به رقم 8424 میلیون ریال رسید  زیان  عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 5497 میلیون ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای