شناسه خبر : 7529

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۳.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۸۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۶۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۹.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۰۶ درصد بوده است.

شرکت بیمه تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند .

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای