شناسه خبر : 7508

ویژه برگزاری انتخابات دبیر کل سندیکای بیمه‌گران(۱)

سندیکای بیمه‌گران ایران اعلام کرده که افراد واجد شرایط مندرج در اساسنامه سندیکا که تمایل به احراز سمت دبیرکلی سندیکا را دارند می توانند رزومه خود را به دبیرخانه سندیکا تحویل دهند.

به گزارش چابک آنلاین، سندیکای بیمه گران ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که با تصمیم شورای عمومی، افراد واجد شرایط مندرج در اساسنامه سندیکا که تمایل به احراز سمت دبیرکلی سندیکا را دارند می توانند رزومه خود را به همراه برنامه کاری برای مدت دوسال دوره دبیرکلی ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه سندیکا تحویل دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای