شناسه خبر : 7490

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه‌حافظ اعلام کردکه مدیر عامل شرکت بیمه‌حافظ مشخص شده و در انتظار دریافت تائیدیه بیمه‌مرکزی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمدحسین داجمردرگفت وگو با چابک آنلاین درمورد  میزان مطالبات معوق شرکت بیمه حافظ از شرکت سایپا گفت: درحال پیگیری هستیم و مبلغی در حدود 10 تا 15 میلیارد تومان از بدهی سایپا به شرکت بیمه حافظ باقی مانده است.

وی،درتوصیف علت بالا بودن قیمت سهام این شرکت بیمه ای در بازار سهام  با وجود زیان انباشته را ناشی ازافزایش سرمایه ای دانست که قرار است بزودی اتفاق بیفتد وهمچنین گرفتن مجوز فعالیت سراسری  است.

داجمر، اطمینان داد که مشکل زیان انباشته شرکت بیمه حافظ با افزایش سرمایه برطرف می شود.

شرکت بیمه حافظ در پایان سال مالی 97 مبلغ 188.328 میلیون ریال زیان انباشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای