شناسه خبر : 7489

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران از عملکرد شرکت‌ بیمه‌ البرز در ارائه خدمات بیمه‌ تکمیل‌درمان به اعضای صنف خود اظهار رضایت کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بهروزچوداری میلانی درگفت و گو با چابک آنلاین گفت: اعضای صنف تزئینات داخلی ساختمان تحت پوشش بیمه تکمیل درمان گروهی شرکت بیمه البرز قراردارند.

وی ادامه داد: اطلاعی میزان  اینکه اعضای صنف بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه عمر یا آتش سوزی داشته باشند ندارد.

اتحادیه تزئینات داخلی تهران 800 نفر عضود دارد که در حدود 300 نفر از آنها تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای