شناسه خبر : 7428

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با 5.54 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که 0.16 درصد ریخت.

 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.67 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 1.45درصد بوده است.

 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش 10.13 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.83 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 3 شرکت قرمز پوش  و 19 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای