شناسه خبر : 7421

شرکت توسعه عمران بیمه درسال ۱۳۸۶ تأسیس و فعالیت خود را با موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان آغاز کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این شرکت،یکی ازشرکت‌های فرعی وزیر مجموعه بیمه مرکزی  بوده که به سرمایه‌گذاری و ساخت مراکز تجاری  اداری و مسکونی می پردازد.

درحال حاضر، بیمه مرکزی 44.68 درصد سهام شرکت توسعه عمران بیمه  و شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه هم  22.67 درصد، سهام این شرکت را در اختیار دارند.

مجتمع گلستان،جمهوری(خلیج فارس) و مجتمع شمس از جمله پروژه های تجاری ،اداری و گردشگری دردست اجرای این شرکت در شرایط فعلی به شمار می روند.

شرکت های خدمات مهندسی مشاور ایران ( 10 درصد)،صندوق تامین خسارت های بدنی(8 درصد)، بیمه آسیا(8 درصد)، بیمه ایران(5درصد)،بیمه دانا(1.6 درصد) و شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان(0.05 درصد) سهام شرکت توسعه عمران بیمه را در اختیار دارند.

در بین اعضای هیات مدیره این شرکت نام سید عماالدین قاضوی هم دیده می شود.

وی عضو هیات مدیره شرکت بیمه معلم هم هست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای