شناسه خبر : 7419

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۲.۶۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.76 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.21 درصد بوده است.

 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون  با افزایش 23.25 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  میهن با 0.34 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس21 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای