شناسه خبر : 7404

شرکت بیمه حافظ در سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ۹۷ به سهامداران خود سود نقدی نداد.

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص شرکت بیمه حافظ در سال مالی منتهی به 29اسفند97 به رقم 94251 میلیون ریال رسید.

 زیان خالص هر سهم این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 نیز به رقم773 ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای