شناسه خبر : 7399

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۲.۷۳ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تجارباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 0.69 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با 8.2 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که 2.12 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.85 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش 5.63 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  اتکایی ایرانیان با 1.1 درصد بوده است.

خرید و فروش سهم شرکت بیمه مهین در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و 13 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای