شناسه خبر : 7220

آمارهای بررسی شده در این سال‌ها نشان می‌دهد که سهم پرداختی هزینه بهداشت ودرمان از جیب مردم بیشتر شده است.

به گزارش چابک آنلاین، هزینه های سالانه یک خانوار شهری به طور کلی به دو دسته هزینه های خوراکی و دخانی و هزینه های غیر خوراکی تقسیم می‌شود که بیشترین سهم در این مصرف مربوط به هزینه های غیرخوراکی است که شامل مسکن، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، تفریحات و سرگرمی و... می‌شود. آمار سال‌های 91 تا 96 نشان می‌دهد که در کل هزینه‌های یک خانوار شهری کمترین سهم مربوط به تفریح و سرگرمی است. آمارهای بررسی شده در این سال‌ها نشان می‌دهد که سهم پرداختی هزینه بهداشت ودرمان از جیب مردم بیشتر شده است و از طرفی مردم در طی این سال‌ها پول کمتری را برای خوراکی خرج کرده‌اند.

photo_2019-08-05_10-40-45

ارسال نظر

خدمات بیمه ای