شناسه خبر : 7214

گزارش‌ها حاکی از این بوده که زیان عملیاتی شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ با رسیدن به رقم ۳.۲۸۲.۳۷۰ میلیون ریال رشدی ۲۵۸ درصدی داشته است، زیان عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۹۱۷.۲۱۰ میلیون ریال بوده.

چابک آنلاین، براساس این گزارش زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 با رسیدن به رقم 374.181 میلیون ریال رشدی 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

همچنین زیان خالص هر سهم شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 کاهشی 53 درصدی داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای