شناسه خبر : 6918

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۷۲ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۳.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۸۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۶.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۷۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۹.۴۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۸ درصد بوده است.

شرکت های بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای