شناسه خبر : 6916

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه دی درسال ۹۷، حدود ۹۲.۵۷ درصد از کل حق بیمه تولیدی این شرکت را به خود اختصاص داده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دی در پایان سال 97، حدود 35871854 میلیون ریال بوده است

که از این میزان، حدود33205402 میلیون ریال متعلق به حق بیمه درمان بوده است.

photo_2019-07-14_12-12-28

ارسال نظر

خدمات بیمه ای