شناسه خبر : 6903

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۹۴ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 4.34 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 0.55درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با 4.31 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که  0.35 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.47 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.15 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش 60.24 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 1.32درصد بوده است.

در روز جاری از 21  شرکت فعال در بورس و فرابورس 14 شرکت قرمز پوش  و  7 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای