شناسه خبر : 6885

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۵۷ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.75 درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 6.51 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که 0.51 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.79 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان  با 1.61درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش 36.56 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با 0.8 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و 16 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای