شناسه خبر : 6871

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۷ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 2.89 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.52 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 4.15 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که  0.59 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 4.46 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.55 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش 9.96 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با 0.22درصد بوده است.

شرکت های بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از23  شرکت فعال در بورس و فرابورس7 شرکت قرمز پوش  و 14 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای