شناسه خبر : 6860

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۲.۱ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۶.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که  ۰.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۳.۷۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۱۳.۰۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای