شناسه خبر : 6820

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در خصوص جبران مابه التفاوت دیه زن و مردبه غیرازحوادث رانندگی گفت: در سال ۹۷ بالغ بر ۱۵۰ میلیاردتومان خسارت به ۱۶۰ نفر از زنانی که دچار مصدومیت ویا فوت شده بودند پرداخت شده اما با توجه به دامنه و گستره حوزه تصادفات رسالت اصلی ما در بخش قربانیان حوادث رانندگی است .

به گزارش چابک آنلاین، علی جباری گفت: دیه زن و مرد در صدمات بدنی تا ثلث و کمتر از آن برابر است ولی اگر صدمات از ثلث و بیشتر از آن باشد، نصف خسارت بر عهده صندوق است که با ابلاغ قانون در سال گذشته، صندوق این رویه را دنبال می کند.

وی ادامه داد: بخش زیادی ازمنابع صندوق تامین خسارت بدنی از محل بیمه نامه شخص ثالث تامین می شود، که افزون بر 20 میلیون بیمه گزار این منابع را پرداخت می کند.

به گفته جباری یکی از هزینه های هنگفتی که به جامعه تحمیل می شود هزینه حوادث رانندگی است که براساس قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث که در سال 95 تصویب شد تکالیف صندوق بسیار گسترده ترشده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی بیان کرد: یکی از این تکالیف، بحث الحاقیه است، در گذشته اشخاص مکلف بودند که با افزایش نرخ دیه در پایان سال نسبت به تهیه الحاقیه افزایش نرخ دیه اقدام کنند اما بر اساس قانون جدید، مسئولیت تمام این تعهدات صندوق تامین خسارت بدنی است.

جباری اظهارکرد: در حال حاضر بخش زیادی از منابع صندوق مصروف پرداخت دیه قربانیان فوت و مصدومین حوادث رانندگی می شود و در سال گذشته خسارت پرداختی 23 هزار نفر فوتی و مصدومین حوادث رانندگی در سراسر کشور جبران شد.

وی افزود: تاکنون مشکلی در تامین این بخش وجود نداشته و موردی نبوده است که حکمی از طریق مراجع قضایی به صندوق ابلاغ شود و بیشتر از ده روز در صندوق مانده باشد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی گفت: در حوادث رانندگی خسارت طبق روال گذشته توسط شرکت های بیمه گر پرداخت می شود و در مواردی که مشمول ماده 21 قانون شخص ثالث شود صندوق تامین خسارت بدنی آن را پرداخت می کند اما در موارد دیگر که بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد تا سقف  بیمه نامه توسط شرکت های بیمه ای و مازاد آن توسط صندوق پرداخت می شود .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای