شناسه خبر : 6794

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۲.۱۶ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 2.46 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 1.22 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با 4.03 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که  0.87 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.57 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با 1.98درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ و سرمد با افزایش 10درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با 0.59 درصد بوده است.

شرکت های  بیمه تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 23  شرکت فعال در بورس و فرابورس 6 شرکت قرمز پوش  و  15 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای