شناسه خبر : 6675

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۴۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۱.۱۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۲۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۴۵ درصد بوده است

شرکت بیمه زندگی باران، آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱شرکت قرمز پوش  و  ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای