شناسه خبر : 6198

مدیر صندوق استان یزد در جلسه هم اندیشی کارگزاران :

مدیر صندوق استان یزد با تبین اهداف امسال صندوق بیمه اجتماعی در استان یزد، تحت پوشش بیمه درآوردن تمامی ۵ هزار سرپرست خانوار فاقد هر گونه بیمه در روستاها و مناطق عشایری در استان را از اهداف سال جاری عنوان کرد

به گزارش چابک آنلاین، حسن ابراهیمی، در اولین نشست کارگزاران بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گفت: یکی از برنامه های این صندوق در سال 98 پوشش بیمه اجتماعی تمامی سرپرست های 5 هزار خانوار فاقد هرگونه بیمه در روستاها و مناطق عشایری در استان است.

ابراهیمی افزود: با توجه به اطلاعات اخذ شده از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها، تعداد 5 هزار نفر بین 18 تا 50 سال از سرپرست های خانوار فاقد هرگونه بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت هستند که ظرف یک ماه آینده به تفکیک هر روستا اسامی سرپرست خانواده هایی که فاقد بیمه هستند دراختیار کارگزاران، شوراها و دهیاران گذاشته می شود تا این افراد با اطلاع رسانی به عضویت صندوق درآیند.  

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای