شناسه خبر : 6122

صنعت بیمه آخرین روزکاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۶۷درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش 0.06 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی  با 5.31درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که 0.28درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا وملت با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرز با 0.31 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش 6.67 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با 0.52درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 11شرکت قرمز پوش  و 12 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای