شناسه خبر : 6034

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه نفت و انرژی بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان نشان می دهد که 37 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه نفت و انرژی و 34 درصد بیمه نامه آتش سوزی بوده است.

رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مربوط به بیمه نامه نفت و انرژی ، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه آتش سوزی و رتبه سوم هم متعلق به بیمه نامه درمان است که 9 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای