شناسه خبر : 5894

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت‌نو بیان کرد: پرداخت خسارت سیل بارمالی چندانی برای شرکت بیمه تجارت نو ندارد زیرا ۹۰ درصد آن به عهده بیمه مرکزی است و خسارت استان‌های لرستان و خوزستان به صورت کامل ارزیابی نشده است

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛  نیما نورالهی در گفت و گو با چابک‌آنلاین دررابطه با ارزیابی خسارت سیل اخیر در کشور گفت: پرداخت خسارت برای شرکت بیمه یک موضوع است و اینکه چقدر این موضوع برای شرکت بیمه هزینه داشته باشد یک بحث دیگر است در حال حاضر ارزیابی بسیاری از استان ها از جمله، استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی، مرکزی و همدان تمام شده است.

وی افزود: برآورد هزینه خسارت ما در مورد این استان ها چیزی در حدود 10 الی 11 میلیارد تومان است که بیش از 90 درصد آن اتکایی است.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو عنوان کرد:  بیمه مرکزی شرکت های بیمه را خیلی خوب حمایت کرده است و حتی به شرکت های بیمه اعلام کرد که یک مقداری از هزینه خسارت را به صورت علی الحساب به شرکت ها پرداخت می کند اما از آنجایی که شرکت بیمه تجارت نو از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد نیازی به این علی الحساب نداشت زیرا بخش مهمی از این خسارت به سمت اتکایی بیمه مرکزی می رود و این موضوع بارمالی شدیدی برای شرکت ندارد.

وی گفت: حجم خسارت دراستان لرستان بسیار بالاست و نزدیک به 7 هزار پرونده خسارت اعلام شده است که  نزدیک به 30 درصد آنها ارزیابی شده است، شاید نزدیک به 50 درصد از 11 میلیارد خسارت برآوردی در استان لرستان باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای