شناسه خبر : 5862

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۰.۳۷ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۵.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۱۲ درصد اختصاص یافت 

و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۵ درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۲۰.۷۲درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین  با ۰.۲۳ درصد بوده است.

بیمه البرز و آسیا امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای