شناسه خبر : 5842

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در این استان ۱۲ درصد از بیشتر از میانگین کشور است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، « محمدرضا بیدهندی »افزود: ۴۳ میلیون نفر شامل ۵۴ درصد از مردم کشور از پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند که ۹۴۳ هزار نفر این افراد در استان مرکزی قرار دارند.

وی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان مرکزی ۶۶ درصد از جمعیت یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۷۵ نفری این استان را شامل می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۷۷۲ هزار نفر از مجموع افراد تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی در این استان را بیمه شدگان اصلی و تبعی و ۱۷۱ هزار را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند.

بیدهندی افزود: ۲۹۹ هزار نفر از مجموع افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی را بیمه شدگان و ۸۷ هزار نفر را مستمری بگیران اصلی تشکیل می دهند.

وی گفت: صنعتی بودن و بازنشستگی پیش از موعد در شغل های سخت و زیان آور افزایش شمار بازنشستگان نسبت به بیمه شدگان را برای اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی به همراه داشته است.

تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی ۱۹۷ هزار نفر، بیمه شدگان خویش فرما ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر، بیمه شدگان کارگران ساختمانی ۲۰ هزار نفر، بیمه شدگان راننده ۲۲ هزار نفر، بیمه شدگان قالیباف ۹ هزار و ۸۰۰ نفر و تعداد مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان ۶ هزار و ۷۰۰ نفر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای