شناسه خبر : 5758

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۷۳ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۰۴ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن  با ۱.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۲.۳۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۷  درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه پاسارگاد و اتکایی ایرانیان  با ۰.۱۱ درصد بوده است.

 بیمه آرمان  امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای