شناسه خبر : 5136

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های بیمه را مکلف کردند در سال آتی اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بند الحاقی4 تبصره 6 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور که در مورد اخذ مالیات است، تصویب کردند: سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال آینده با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان امسال مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

نمایندگان همچنین در این بند، شرکت‌های بیمه را مکلف کردند: اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای