شناسه خبر : 4678

سرپرست معاونت فنی و مدیران بیمه های خودرو، حسابرسی داخلی و بیمه ها اتکایی بیمه آرمان در مراسمی معرفی شدند.

به گزارش چابک آنلاین ،در مراسمی با حضور علیرضا بیانیان رییس هیات مدیره، کامبیز پیکارجو مدیرعامل، معاونان و مدیران بیمه آرمان، عسگر معزی، نیما لطفی و غلامرضا مددی به ترتیب به عنوان سرپرستان معاونت فنی، مدیریت بیمه های خودرو، مدیریت حسابرسی داخلی منصوب و معرفی شدند.

همچنین علی گل وری به عنوان معاون مدیر بیمه های اتکایی منصوب و معرفی شد. مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آرمان ماه گذشته برگزار شد و علیرضا بیانیان که مدیرعامل این شرکت بود به سمت رییس هیات مدیره و کامبیز پیکارجو به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای