شناسه خبر : 4225

کاهش سرمایه بیمه تجارت نو، به علت اتمام مهلت قانونی برای تکمیل سرمایه ثبت شده این شرکت است .

به گزارش چابک آنلاین ، سرمایه ثبتی شرکت بیمه تجارت نو 2500 میلیارد ریال است و از آنجایی که مهلت دوساله مندرج در ماده 5 اساسنامه این شرکت به اتمام رسیده است سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت را مکلف به کاهش سرمایه به میزان سرمایه پرداخت شده که 1250 میلیارد ریال است کرده است.

شرکت بیمه تجارت نو بلافاصله پس از ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ،به جهت الزام شرکت های بیمه برای رعایت حداقل سرمایه 1500 میلیارد ریالی مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران مجددا مجمع عمومی فوق العاده ای را با موضوع افزایش سرمایه برگزار می کند .

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای