شناسه خبر : 4008

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: با سازو کارهای فراهم شده امکان برخورداری کارفرمایان از خدمات بیمه ای این اداره کل فراهم شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، مسعود علیاری روز چهارشنبه  افزود: مدیران اشخاص حقوقی، کارگاه های غیر دولتی و کارفرمایان کارگاه های صنفی (اشخاص حقیقی) که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بوده و در کارگاه خود کارگر مشغول بکار دارند، می توانند از خدمات بیمه ای این اداره کل استفاده کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با درج نام خود در لیست حق بیمه ارسالی کارگاه به شعب تامین اجتماعی و واریز حق بیمه مربوط به آن نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

این مسئول ادامه داد: کارفرمایان می توانند با مراجعه به شعبه بیمه پردازی و ارائه درخواست کتبی پس از انجام معاینات اولیه، تایید کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی و انعقاد قرارداد، از طریق بیمه کارفرمایان صنفی و درج نام خود با عنوان شغلی کارفرما در لیست های ماهانه ارسالی به تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه متعلقه خود را بیمه کنند.

وی اظهار داشت: برای این نوع بیمه حداکثر سن 55 سال در زمان تقاضا در نظر گرفته شده و در صورتی که شخص بیش از این سن دارد، باید معادل مازاد سنی (55سال) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد که از مزایای این نوع بیمه محسوب شده و مهلتی معادل پنج سال بیشتر نسبت به بیمه مشاغل آزاد و اختیاری برای متقاضیان فراهم می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان ادامه داد: نرخ حق بیمه کارفرمایان صنفی بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی 27درصد بوده و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه نیز برای بیمه شدگانی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه درآخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط براینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد.

وی اضافه کرد: برای بیمه شدگانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

علیاری افزود: اعضای هیات مدیره کارگاه های غیر دولتی شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می کنند نیز می توانند بعد از بررسی و تایید صحت اشتغال آنان در کارگاه و دریافت حقوق از کارگاه، با ارائه درخواست کتبی و طی مراحل مربوط به آن بیمه شوند.

به گفته این مسئول، همچنین کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شده اند نیز در صورت تایید کارفرمایی و فعال بودن کارگاه و عدم قطع بیمه پردازی بیمه مشاغل آزاد خود بدون رعایت شرایط سن و سابقه و بدون انجام معاینات پزشکی، در صورتی که قبلا برای بیمه مشاغل معاینات را انجام داده باشند، می توانند با ارائه تقاضا و عقد قرارداد، بیمه خود را به بیمه کارفرمایان کارگاه های صنفی تغییر دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای بیمه کارفرمایان و کارگاه های صنفی برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد در نظر گرفته شده است.

به گفته علیاری، چنانچه به هر دلیل در سه ماه متوالی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری کنند، قرارداد آنان لغو شده و برای قرارداد مجدد با احراز مجدد شرایط سن و سابقه و انجام معاینات پزشکی مشمول این نوع بیمه قرار خواهند گرفت.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای