شناسه خبر : 3526

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش نسبی شاخص بورس، در شرکت‌های بیمه‌ای بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین: بیشترین افت شاخص سهام بورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه ما با ۳.۹۸ درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین افت شاخص سهام فرابورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه کوثر با ۲.۹۲ درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد شاخص سهام بورس با ۱.۹۶ درصد مربوط به شرکت بیمه پارسیان در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۸۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد شاخص سهام  فرابورس با ۶.۸۳ درصد مربوط به شرکت بیمه سرمد در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۲۲ درصد بوده است.

شرکت بیمه تعاون و بیمه آرمان در فرابورس امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای