شناسه خبر : 20136

از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

تعلیق چهار دفتر ارتباطی بین المللی بیمه ای تمدید شد

تعلیق چهار دفتر ارتباطی بین المللی بیمه ای تمدید شد

تعلیق چهار دفتر ارتباطی بیمه ای برابر آیین نامه تاسیس از سوی نهادناظر صنعت بیمه به مدت شش ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در اجرای ماده 6 آیین نامه تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران (آیین نامه شماره 41 مصوب شورایعالی بیمه) و با استناد به ماده 11 دستورالعمل اجرایی آیین نامه یادشده و مصوبه  کمیته انضباطی شبکه خدمات بیمه ای پروانه فعالیت آن دفاتر ارتباطیEd Broking ، Jlt Group ، united Insurance Brokers Holdings(UK) Limited UIB و kay international Public Limited Company از تاریخ اتمام مدت زمان تعلیق به مدت 6 ماه دیگر به حالت تعلیق در خواهد آمد.
شایان ذکر است رفع تعلیق از این دفاتر منوط به درخواست موسسه متقاضی و معرفی مسئول دفتر و موافقت بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای