شناسه خبر : 20131

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سینا رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت یه شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۲.۵۷ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای