شناسه خبر : 20072

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سینا رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۲.۵ درصد اختصاص یافت و  کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آرمان و تعاون در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای