شناسه خبر : 20019

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۹ شرکت بیمه در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد ۹ شرکت بیمه در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه دانا بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سینا بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۲.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۲.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۰۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای