غلامحسین آقاخانی" معاون فنی شرکت بیمه البرز درگفت و گو با چابک آنلاین: پس از آزاد سازی نرخ‌ها و افزایش تعداد شرکت های بیمه‌ای، صنعت بیمه با کاهش بی رویه در نرخ و شرایطی که اعلام می‌کرد روبرو شد و باوجود اینکه شرکت‌های بیمه‌ای چندین مرتبه به صورت صنفی در سندیکای بیمه گران ایران توافق داشتند که از یک حداقل‌‌هایی برای نرخ‌ها عدول نکنند اما به دلیل شرایط بازار،چارچوب‌ها رعایت نشد. مشروح گفتگو با معاون فنی شرکت بیمه البرز با چابک آنلاین بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 19991