شناسه خبر : 19941

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۳ شرکت بیمه در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد ۱۳ شرکت بیمه در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۳.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای