شناسه خبر : 19916

اختصاصی چابک آنلاین؛

آیین نامه توانگری مالی، تهی از ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه

آیین نامه توانگری مالی، تهی از ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه

خصوصی سازی صنعت بیمه و آزادسازی تعرفه‌ها، بیمه مرکزی ایران را بر آن داشت تا برای کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه، اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه در سال ۱۳۹۰، و اعلام عمومی نسبت توانگری شرکتهای بیمه در سال‌های بعد کند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، توانگری یعنی کیفیت و یا حالت توانگر بودن یک شرکت و در صنعت بیمه به معنای توانایی بیمه‌گر در جبران تعهداتی است که در قبال تمامی قرادادها و بیمه‌گذاران دارد.

به عبارتی  می‌توان از آن بعنوان یکی از ارکان کلیدی در نظارت بر شرکت‌های بیمه ای یاد کرد.

درحال حاضر سیستم توانگری مالی، سیستمی ریسک محور است و هر یک از چهار ریسک بیمه‌گری، بازار، اعتبار و نقدینگی شرکت‌های بیمه را شناسایی کرده و برای هرگروه از آنها ضرایب جداگانه‌ای را تعیین کرده است.

در عین حال، سیستم توانگری مالی در  ایران برای محاسبه سرمایه موجود شرکت‌های بیمه، شرایط دارایی‌های واجد شرایط را معین کرده و از تقسیم سرمایه موجود به سرمایه الزامی حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه  را مشخص می‌کند که بین یکی از سطوح 1 تا 5 خواهد بود.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که فرمول محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه که درحال حاضر در کشور پیاده  می‌شود طبق استانداردهای قدیمی بین‌المللی است.

 براساس آن نمی‌توان توانگری مالی یک شرکت بیمه را به شکل دقیق محاسبه کرد.

ساده تر اینکه،  اساساً فرمول محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در کشورهای توسعه یافته با نحوه محاسبه در ایران متفاوت است زیرا ارزش روز کل دارایی‌های شرکت بیمه‌گر ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود و استثنایی برای نوع دارایی لحاظ نمی‌شود.

برخی بر این باورند که بیمه مرکزی در تعیین میزان توانگری مالی شرکت‌های بیمه ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را لحاظ نمی‌کند در حالیکه  باید ارزش روز سبدسرمایه گذاری شرکت‌ها در آیین‌نامه توانگری درنظر گرفته شود.

سرپرست مدیریت مستقل سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت بیمه کوثر، درگفتگو با چابک‌آنلاین، درنظر گرفتن ارزش روز سبد سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در محاسبه توانگری آنها را عامل خوبی ارزیابی کرد و گفت:پیشنهاد خوبی است اما در این مسیر یک مشکل هم وجود دارد.

"نوید خاندوزی"،توضیح داد: ارزش بازار شرکت‌ها متغیر است و سقف ثابتی ندارند؛ سازمان بورس هم یک راهکار برای شرکت‌هایی که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از محل سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارند درنظر گرفته و یک ضریبی را مشخص کرده است.

وی، افزود: بعنوان مثال میانگین شش ماه گذشته را لحاظ کرده و یک ضرایبی را لحاظ می‌کند و روی ارزش پرتفوی گذاشته و آن را اعمال می‌کند.

خاندوزی،گفت:بیمه مرکزی هم می‌تواند یک ضریبی را درنظر بگیرد، بعنوان مثال ارزش بازار پرتفوی شرکت بیمه درشش ماه گذشته را میانگین بگیرد، آن را به روز کرده و از بهای تمام شده کسر کند و پس از آن در توانگری  مالی شرکتها لحاظ کند.

هرچند که در این بین، برخی از فعالان صنعت بیمه معتقدند که روند فعلی که محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه ای  درست است.

سرپرست معاونت مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در گفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: پرتفوی سهام شرکت‌های بیمه قسمتی است که تقریبا الان بخشی از آنها در زیان هستند و اتفاقاتی که در حسابداری بابت این امر افتاده بستگی به بازار دارد و در حال حاضر این رویه که درتوانگری مالی شرکت‌های بیمه لحاظ می‌شود درست است.

"حمید دادپوری" توضیح داد: تا زمانی که یک سهم فروخته نشده در حسابداری ارزش آن لحاظ نمی‌شود و برای لحاظ کردن سرمایه گذاری بخش املاک در محاسبه توانگری مالی باید تجدید ارزیابی و کارشناسی انجام شود تا ارزش روز آن بدست آید.

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ادامه داد: ارزش روز املاک را هم حسابرس باید قبول کند که برای آن می‌گویدکه باید تجدید ارزیابی و در افزایش سرمایه از آن استفاده  شود.

دادپوری، معتقد است که رویه فعلی محاسبه توانگری مالی شرکت های بیمه درست و واقعی است از سوی دیگر بخش سهام شرکت‌های بیمه هم هر روز بالا و پایین می‌شود یعنی باید برای سهام، همان ارزش حسابداری لحاظ شود  و برای املاک هم تا زمانی که تجدید ارزیابی نشده هیچ شرکتی ارزش ملک خود را نمی‌تواند در توانگری حساب کند و یا شاخصی برای آن نیست.

به اعتقاد وی،درنظر گرفتن ارزش روز سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در محاسبه توانگری مالی آنها یک چالش است زیرا تا زمانی که دران اتِکا نباشد هراتفاقی می‌تواند بیافتد.

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، اظهارداشت: یکی از مسائلی که در سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که یک بخش از سرمایه‌گذاری از بابت پولی است که سهامدار آورده و سرمایه و حقوق صاحبان سهام است، یک بخش دیگر از سرمایه‌گذاری هم، اندوخته‌ای است که بیمه‌گذار آورده است.

دادپوری، گفت: گاهی پیش آمده که یک شرکت تمام سود بخش سرمایه‌گذاری خود را به بیمه گذاران اختصاص می‌دهد تا با این مساله نمایش دهد که سود بسیار ساخته‌اند و بیمه‌گذاران بیشتری را به سمت خود جذب کند و حسابرس هم صورت‌های مالی آن شرکت را تایید نکرده و مشروط کرده است، در این بین هم سهامدار هیچ سودی نبرده است.

وی، گفت: حسابرس یک تکیه گاه ایجاد کرده تا خیال افراد راحت باشد و وقتی توانگری مالی اعلام می‌شود که در صورت‌های مالی هم باشد، این خود یک تکیه گاه است و زمانی که روش‌های مداخله سلیقه در آن نباشد درست است، اما زمانی که هرشرکت برای خود ترازی درست کند بدون اینکه الگوی آن را به کسی بگوید و رعایت عدالت را هم نکند حتما در آنجا چالش هایی ایجاد خواهد شد.

با اینهمه، تردیدی نیست که بین عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و سطح توانگری آنها رابطه معناداری وجود دارد، به‌طوری که با بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای این بخش، برمیزان توانگری مالی آنها هم افزوده می‌شود.

ناگفته نماند که کارگروه تخصصی سرمایه گذاری بعنوان شانزدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران سه ماه پیش فعالیت خود را کلید زد.

باید دید که این کارگروه در جهت تبادل و به شور گذاشتن هرچه بیشتر نظارت این بخش چه گام هایی خواهد برداشت.؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای