شناسه خبر : 19901

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۵ شرکت بیمه در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد ۱۵ شرکت بیمه در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲۰.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۳.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای