شناسه خبر : 19847

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

‌در اولین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه میهن بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای