شناسه خبر : 19789

ارائه نرخ های غیرفنی در رشته های بیمه ای دارای ضریب خسارت بالا خودزنی است

ارائه نرخ های غیرفنی در رشته های بیمه ای دارای ضریب خسارت بالا خودزنی است

رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران، با انتقاد از ارائه نرخ های غیرفنی که در نهایت بیمه گر و بیمه گزار را متضرر خواهد کرد، گفت: خوشبختانه در این باره انسجام خوبی در میان اعضای سندیکای بیمه گران شکل گرفته و امیدواریم روند حرفه ای تر شدن صنعت بیمه با سرعت بیشتری طی شود.

به گزارش چابک آنلاین، حجت بهاری فر در مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه ارس بیمه آسماری ، ارائه نرخ های غیرفنی در رشته های بیمه ای دارای ضریب خسارت بالا را «خودزنی بیمه گران» توصیف و خاطرنشان کرد: فرهنگ غلط تخفیف باید از ادبیات بیمه گری حذف شود و بیمه گران باید درباره نرخ ها به نتیجه مشترک برسند.

وی، ارائه نرخ های فنی و براساس دانش بیمه گری حرفه ای را موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و نیز ارائه خدمات مناسب در زمان پرداخت خسارت دانست و اظهار کرد: شرکت بیمه آسماری از جمله شرکت هایی است که با ترکیب پرتفوی صحیح و تمرکز بر روی نرخ فنی، توانسته نه تنها خدمات خوبی به مشتریان ارائه کند، بلکه خود را از رقابت های ناسالم بازار نیز به دور نگه دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای