شناسه خبر : 19756

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۹ شرکت بیمه در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد ۹ شرکت بیمه در تالار شیشه ای سبزپوش شد

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۲۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد، پارسیان و تعاون در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای