شناسه خبر : 19749

اختصاصی چابک آنلاین؛

جلسات هیات مدیره در برخی از شرکت‌ها به صورت منظم برگزار نمی‌شود

نظارت‌های لازم ازسوی هیات مدیره بر فعالیت مدیران سطوح مختلف اتفاق نمی‌افتد

جلسات هیات مدیره  در برخی از شرکت‌ها به صورت منظم برگزار نمی‌شود

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، با بیان اینکه عضوهیات مدیره یک شرکت بیمه‌ای نباید از علم بیمه بی خبرباشد، افزود: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد اشکال به ساختار و فرآیندهای آن شرکت برمی‌گردد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمود دودانگه" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: درچارچوب قانون تجارت تمام مسئولیت‌های مرتبط با شرکت، مستقیما به عهده هیات مدیره است که موضوعی قانونی است و درقانون تجارت پیش بینی شده اما این نافی مسئولیت بخش‌های مختلف درساختارشرکت نیست.

وی، تصریح کرد: به طورمعمول ساختارسازمانی شرکت و انتخاب مدیران به گونه‌ای تنظیم می‌شود که  دغدغه‌های هیات مدیره به عنوان مسئول شرکت و همینطور نهاد ناظر از جمله سازمان بورس و بیمه مرکزی به صورت مناسب و درست دنبال واجرایی شود.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، خاطرنشان کرد که مدیران کلیدی شرکت‌ها درنهاد ناظرمصاحبه داده وبراساس آن تایید یا رد صلاحیت می‌شوند ،‌ضمن اینکه در بسیاری از شرکت‌ها حدود اختیارات مدیران تنظیم می‌شود وهرکدام از مدیران و معاونین درسلسله مراتب سازمانی اختیاراتی را دارند که به آنها تفویض شده است.

دودانگه، ادامه داد: مدیران براساس اختیارات تفویض شده تصمیم می‌گیرند و اگر مساله‌ای لازم باشد که درسطوح بالاتر یا هیات مدیره مطرح شود طبیعتا مطرح شده و آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

 وی، با تایید اینکه مسئولیت نهایی تمامی تصمیمات و اقدامات با هیات مدیره است، گفت: هیات مدیره معمولا درسازمان‌ها ساز و کاری را دیده اند که هرکدام از مدیران و معاونین شرکت بتوانند درحوزه اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده تصمیم بگیرند و پاسخگوی تصمیمات خود به هیات مدیره باشند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، اظهارکرد: درهیات مدیره شرکت‌ها افراد با تخصص‌های مختلف حضوردارند اما چون وجه غالب امورات شرکت‌ها، بیمه است حتما باید تخصص و تجربه بیمه‌ای داشته باشند که طبیعتا تمامی این موارد درفرآیند تایید صلاحیت هیات مدیره تعریف شده است.

دودانگه، درپاسخ به این سوال که چرا برخی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای هیچگونه اطلاعی درخصوص صنعت بیمه ندارند، گفت: مشکلی که وجود دارد این است که در برخی ازشرکت‌ها جلسات هیات مدیره به صورت مرتب ومنظم برگزارنمی‌شود واطلاع رسانی مناسب انجام نمی‌گیرد یا نظارت‌های لازم ازسوی هیات مدیره روی فعالیت مدیران سطوح مختلف اتفاق نمی‌افتد که اشکالی اساسی است.

به اعتقاد وی، هیات مدیره باید نظارت مستمری بر روی فعالیت شرکت درسطوح مختلف داشته و گزارشات لازم را بگیرد وهرجا که انحرافاتی از سیاست‌های شرکت رخ داده، اصلاح کند.

دودانگه، گفت: افرادی که به عنوان هیات مدیره قبول مسئولیت کردند اما ازعلم بیمه بی خبرهستند به مسئولیت قانونی خود واقف نیستند زیرا امضاهایی که انجام می‌دهند وتصمیماتی که می‌گیرند را باید بررسی کارشناسی کنند و به این اطمینان برسند که تصمیمی که گرفته می‌شود و نرخ‌هایی که مصوب می‌شود به صرفه و صلاح شرکت و سهامداران است و متناسب با آن کارها را دنبال کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای