شناسه خبر : 19704

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۱۰ نماد قرمز در مقابل ۱۰ نماد سبز در شاخص گروه بیمه

برابری ۱۰ نماد قرمز در مقابل ۱۰ نماد سبز در شاخص گروه بیمه

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۳۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۳.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای